Działamy od 1982 r.
        W przeciągu blisko 30 lat działalności firma "Stenex Art" wykonała bardzo wiele pięknych,
indywidualnych pro-
jektów jubilerskich dla najbardziej wyma-
gających odbiorców.
        Trafiły one do kolekcji i muzeów rozsianych po całym świecie, m.in.: Muze-
um Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Bursztynu w Wilnie i galerii Nidzie na Litwie, Nasze wyroby wzbogaciły muzea i zbiory w Kopenhadze, Tai Pei (Tajwan) i San Francisco.
        Wśród naszych odbiorców odnotować możemy największe organizacje (ONZ - Nowy Jork), banki (City
B.H. w Warszawie), ministerstwa (m.in. Ministerstwo Gospo-
darki), urzędy centra-
lne (Senat RP) oraz urzędy wojewódzkie i miejskie znaczące dla regionu.
        Wiele z naszych wyrobów jubilerskich z serii muzycznej trafiło jako nagrody i upominki lub darowizny dla osób znamienitych dla świata muzyki.
        Firma "Stenex Art" wraz z dyrekcją Międzynarodowych Targów Gdańskich wykonała, jako sponsor główny, piękną miniaturkę fortepianu ze srebra i bursztynu dla Rafała Blechacza - zwycięzcy Mię-

dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warsza-
wie. Na targach w Las Vegas naszą miniaturką gitary elektrycznej "Maestro" wy-
konanej ze srebra, burszty-
nu i mahoniu wyróżniony został m.in. zespół ZZ Top, odwiedzający stoisko firmy "Stenex".
        Firma nasza przez szereg lat sponsorowała Festiwal Studenckiej Piosenki Turystycznej "Bazuna". Przez kilka lat wykonywaliśmy nagrodę główną - trąbkę sygnałówkę na konkurs hejnalistów wieżowych w czasie trwania Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku.
        O wielu ważnych odbiorcach dowiadujemy się też od naszych klientów. Tak było np. na Targach
Jubilerskich w Bazylei (Basel) w Szwajcarii, gdzie piękne kontrabasy z białego bursztynu wykonane w naszej firmie, zakupiono dla dworu królewskiego w Hiszpanii.
        Niektóre z indywidual-
nych wyrobów obrazujące wytwórczość firmy prezen-
tujemy na załączonych zdjęciach.